Vítek „Jeníček“ Marušák

Vítek „Jeníček“ Marušák

Kejklíř bohemista. Žonglér, akrobat, fire performer. Učitel a filozof. Moderátor. Saxofonista.

S Chůdadlem začal koketovat v 18 letech a brzy už vystupoval jako sólový kejklíř.

Vedle toho vystudoval češtinu a dějepis na FF UK, a proto během pracovního týdne vystupuje v roli pana učitele. Někdy vystupuje dokonce i z tramvaje.

Na Jeníčka jsme ho překřtili, aby se nám to nepletlo s panem Továrníkem.

Má rád podivné věci jako je například vanilková kola.

„Je to hezký nápad děti, ale necháme si ho na příště.”

Přesunout se na začátek