Irisado

IRISADO

Irisado sklidilo velký úspěch. Děkuji za profesionální přístup a příjemnou spoluprácí.“

Libuše Kamarádová, ZDAR, a.s., kamaradova@zdar.cz


IRISADO

Tři tanečníci točí svítícími tyčemi, kuželkami a poi v naprosté souhře s podmanivou hudbou. Magické světelné obrazy uhranou všechny přihlížející.

Vystoupení je možno provést i v prostorách, kde jsou zakázány ohně. Výtečný efekt bez kouře a nebezpečí.

Délka představení: 9 min.
Počet účinkujících: 3

Optimální podmínky:
– výška stropu 2,8m, prostor 7x5m
– zvuková aparatura
NAPROSTÁ TMA JE NUTNOSTÍ PRO ŘÁDNÉ VYZNĚNÍ PŘEDSTAVENÍ

Přesunout se na začátek